เกี่ยวกับเรา

โรงพิมพ์ อเนกปริ้นท์

บริษัท ปริ้นท์ แอนด์ สกรีน เรโวลูชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่) 776/265 ม.เดอะ คอนเนค35 ซ.พัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

ศูนย์บริการงานพิมพ์ทุกชนิด เรายินดีพิมพ์แบบ On Demand ตั้งแต่จำนวนน้อยถึงมาก ด้วยความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น

Digital Offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท) / Offset (ออฟเซ็ท)

อาทิ พิมพ์นามบัตร (Namecard) / โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure) / ใบปลิว (Leaflet) / โปสเตอร์ (Poster) / โปสการ์ด (Postcard) / บัตรเชิญ (Invitations) / แฟ้ม (Folder) / นิตยสาร (Magazine) / วารสาร (Journal) / หนังสือ (BOOK) / แคตตาล็อก (Cataloque) / เมนู (Menu) / คู่มือ (Manual) / ป้ายตราสินค้า (Tag) / ฉลาก (Label) / บรรจุภัณฑ์ (Package) / เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document) / เอกสารประกอบการสัมมนา (Seminar Document) / รายงาน (Report)

Ink Jet (อิงค์เจ็ท)

อาทิ Inkjet Indoor Grossy PP / Inkjet Indoor Sticker PP / Inkjet Indoor Sticker PVC / Inkjet Indoor / Inkjet Indoor Sticker Clear Film / Inkjet Indoor Sticker Backlit / Inkjet Indoor Backlit Film / Inkjet Indoor Pet Film / Inkjet Indoor Canvas / Inkjet Indoor PP Board / Inkjet Outdoor Vinyl Frontlit / Inkjet Outdoor Vinyl Backlit / Inkjet Outdoor Sticker Backlit / Inkjet Outdoor Seethrough / Inkjet Outdoor Sticker Clear Film / Inkjet Outdoor Mesh / Roll up Banner / X-Banner / Back Drop

พิมพ์แก้วน้ำ (Screen Glasses)

อาทิ แก้ว Nova (10, 15 oz.) / แก้ว Tiara (16 oz.) / แก้ว Long Drink (12 oz.) / แก้ว Conical (13 oz.) / แก้ว Plaza ทรงสูง (11 oz.) / แก้ว Beer Mug (10, 11, 12, 16 oz.) / แก้ว Coffee Mug (10.5 - 11 oz.) / แก้วกาแฟและจานรอง (7 oz.) / แก้ว Tiara (9, 13 oz.) / แก้ว Top Drink (8 oz.) / แก้ว Whisky (10 oz.) / แก้ว Plaza (11 oz.) / แก้ว Stack (9 oz.) / แก้ว Shot (1.2 oz.) / แก้ว Antique (9 oz.) / แก้ว Rock (9 oz.) / แก้ว Leanle (8 oz.) / แก้ว Charisma Hi-ball (14.5 oz.) / แก้ว Hansa (10.5, 13.25 oz.) / แก้ว Flute Champagne (5.75 oz.) / แก้ว Goblet (10.75, 12.25 oz.) / แก้ว White Wine (6.75, 7 oz.) / แก้ว Red Wine (8 oz.) / แก้ว Brandy (9 oz.) / แก้ว Beer (14.75 oz.) / แก้ว Cocktail (3.25, 5 oz.) / แก้ว Imperial (19 oz.) / แก้ว Brandy (9 oz.) / แก้ว Royal (12.5 oz.) / แก้ว Tempo Carafe (610 ml.) / แก้ว Bavaria (16 oz.) / แก้ว Pilsner (14 oz.) / แก้ว World Cup (16.25 oz.) / แก้ว Playboy Beer Mug (12.5 oz.) / แก้ว Unity (13 oz.) / แก้ว Aloha (12.75 oz.) / แก้ว Solo Shot (2 oz.) / แก้ว Lyra (6 oz.)